KOMANDĀMMĀCĪBASKONSULTĀCIJASMETODES


Seko informācijai:
www.teamstream.lv
www.grow.lv
Jūs nevarat vadīt citus cilvēkus, iekams jūs nespējat vadīt pats sevi

Pīters F. Drukers (Peter F. Drucker)


Zvaniet vai rakstiet:
mob.: 29468884
e-pasts: info@kport.lv

Juridiskā un biroja adrese:
Kazarmu iela 3-20, Rīga, LV-1013

» Sākums » Aktualitātes

 
Sadarbojoties Gitānai Dāvidsonei un Andai Kalniņai- Stūrītei, Latvijā radīta jauna, viegli pielietojama, interaktīva komandas ekspresdiagnostikas metode - TEAM STREAM!

Lai izmantotu metodi (kārtis), ne komandas vadītājam, ne komandas locekļiem nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas. Metode piemērota gan komandām, kas tikko uzsāk darbu, gan arī pieredzējušām komandām, lai izzinātu:
• uz ko komanda tiecas un kas tai ir svarīgi;
• kas komandā ir un kas nav skaidrs;
• kādi resursi ir komandas rīcībā, un kādi ir šķēršļi;
• kā veicināt sadarbību un radošumu komandā;
• kā kopā priecāties un jautri pavadīt laiku.

Vairāk informācijas un rīka iegāde: www.teamstream.lv


 
***
Ilze Karlāne, sveicam ar veiksmīgi pabeigtajām mācībām pie vienreizējās Keitijas Bairones! Bestselleru autores Keitijas Bairones revolucionārā izpētes metode „Darbs” ir vienkārša, bet efektīva metode mūsu domu (kas ietekmē mūsu darba sniegumu) izpētei. Savukārt paša domu izpēte ved pie sapratnes, skaidrības un veicina izmaiņas.
 
***
Vai jums šķiet, ka:
 • komanda nepietiekoši izmanto savus resursus, zināšanas, lai gūtu augstāku sniegumu?
 • ka komandai īsti kaut kas nav skaidrs un tāpēc cerētie rezultāti kavējas?
 • komanda īsti labi neprot sadarboties (savā starpā, ar citām struktūrvienībām)?
 • komanda ir izsmēlusi savus resursus, un tai nepieciešams jauns „uzrāviens”?
Tie un daudzi citi iemesli var būt par pamatu grūtībām, kas rodas ceļā uz izvirzītajiem pārdošanas mērķiem. Piedāvājam pārdošanas komandas diagnostiku (kas var ietvert sadarbības, neskaidrības utml. aspektus) un komandas darbu ar rezultātu – rīcības plānu mērķu sasniegšanai!
 
***
Vai zemāk minētais ir par jums, par jūsu organizāciju?
 • vairāki vadītāji (tiešais vadītājs, projektu vadītāji);
 • nav skaidrības par veicamo darbu prioritāti;
 • savstarpēji konkurējoši mērķi un prioritātes;
 • nokavēti projektu termiņi;
 • ģeogrāfiski attālinātas struktūras un atšķirīgas kultūras.

Piedāvājam apmācību "Matrica. Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam matricas tipa organizācijā" (pasniedzēja, sistēmkonsultante Agnese Bīdermane )
 • jaunu zināšanu apgūšanai par matricu;
 • prasmju attīstīšanai, kas nepieciešamas „dzīvei matricā”;
 • sarežģītu situāciju risināšanu izmantojot sistēmisko pieeju!

Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu: anda.kalnina@kport.lv vai zvanot - mob. 29468884!
 
***
Atbalstot klientu apkalpošanas vai pārdošanas vadītāju, piedāvājam bez maksas izmēģināt individuālu klientu apkalpošanas vai pārdošanas speciālista un individuālu šī speciālista vadītāja apmācību

ietverot: novērošanu darba situācijā, ekpress jautājumu uzdošanu, paša speciālista vai vadītāja apzināšanos jaunu risinājumu meklēšanā, padomus ikdienas darba situācijas pilnveidošanai.

Pieteikšanās sesijai līdz 31.martam, pati sesija – vienojoties par abpusēji pieņemamu laiku, bet ne vēlāk kā 2015.gada 01.jūniju! Piesakies rakstot uz e-pastu: anda.kalnina@kport.lv vai zvanot - mob. 29468884!
 
***
 
Piedāvājam izmēģināt vienu bezmaksas sistēmiskās pieejas diagnostikas sesiju jūsu uzņēmuma kādai no komandām: vadības, projektu vai jebkurai citai. Sesija – vienojoties par abpusēji pieņemamu laiku!s rakstot uz e-pastu: anda.kalnina@kport.lv vai zvanot - mob. 29468884!


Emocionālie impulsi, kas saindē veselīgas komandas
The Emotional Impulses That Poison Healthy Teams

Pirms mācīšanās, ko darīt, lai jūsu komanda būtu efektīva, vispirms ir lietderīgi uzzināt ko nedarīt. Dažas izplatītākās kļūdas, kuras pieļauj pat labi cilvēki sadarbojoties, strādājot kopā:

1.Aizmirst savu EQ - rīkojoties jūtu un impulsu iespaidā, nefiltrējot, kādus signālus dod, ko saka, dara; stereotipiskā veidā izturoties pret cilvēkiem, kuri ir citādi; sakot to, kas "uz mēles" un tad attaisnojot savu uzvedību utt.
2.Turpina iet pa jau "iestaigāto taciņu" - atsakoties mainīt savus uzskatus, viedokli; paliekot "stīvam" un neelastīgam un apsēstam attiecībā uz saviem mērķiem un to, kā lietām ir jābūt padarītām.
3.Vienmēr uzlūko glāzi kā pustukšu (nevis pa pusei pilnu) - koncentrējoties uz to, kas varētu noiet greizi; biedējot citus.
4.Nerūpējas par citiem - izslēdzot empātiju no savas attieksmes, turoties pie dziļas pārliecības, ka savi mērķi un veids, kā līdz tiem nonāk ir svarīgāki nekā citu mērķi.
5.Pārāk daudz nedomā – it īpaši par saviem motīviem un jūtām. Sliktas rīcības pret citiem pamatā ir sevis apzināšanās trūkums.

 Vairāk lasiet šeit
 
***
 
Kā panākt, lai zvaigžņu komanda labi strādātu
How to Make a Team of Stars Work

Kādēļ bieži vien pastāv tik liela atšķirība starp komandām, kuras “uz papīra” šķiet vienlīdz efektīvas? Izrādās, ka uz šo jautājumu 90-to gadu beigās jau ir atbildējuši Elena Jū (Elaine Yew) un Egons Zenders (Egon Zehnder), kuri īstenoja projektu  „Komandu efektivitātes pārbaude” ("Team Effectiveness Review” jeb saīsināti – TER). Šis modelis analizē sešas komandu kompetences:
 • Līdzsvars: Cik labi komanda izprot prasmju un stipro pušu daudzveidības nozīmi un ir gatava tās integrēt .
 • Enerģija:  Cik ambicioza ir komanda, un cik daudz tā uzņemas iniciatīvu un uztur ilgtermiņa virzību augstā līmenī.
 • Līdzināšanās (Alignment): Cik labi komandas biedri saprot komandas galveno mērķi un koncentrē gan savas, gan komandas darbības, lai šo mērķi sasniegtu.
 • Noturība pret stresu (Resilience): Cik labi komanda spēj saturēt sevi kopā pat nopietnu iekšēju un ārēju stresu situācijās un saglabāt efektivitāti.
 • Efektivitāte: Cik labi komanda izprot nepieciešamību optimizēt resursus un laiku un efektīvi cenšas sasniegt rezultātus.
 • Atvērtība: Cik augstu komanda novērtē iesaistīšanos plašākā organizācijā un ārējās pasaules lietās un veido sakarus.
Vairāk lasiet šeit  

***
 
Vai vēlaties, lai jūsu komanda būtu lojāla? Izvēlieties laipnību, nevis skarbumu!
Want a Loyal Team? Choose Kindness Over Toughness
(Daniela Goulmena un Bila Džordža saruna).

Daudzi vadītāji ir burtiski „ieciklējušies” uz domu, ka atgriezeniskā saite nozīmē negatīvas atsauksmes, un, ka viņu uzdevums ir sniegt darbieniekiem sliktas ziņas. Šī iemesla dēļ visi ienīst darba snieguma sarunas. Tas ir pārpratums. Vadītājiem vajag palīdzēt darbiniekiem iegūt informāciju, bet ir nepieciešams sniegt to tādā veidā, lai darbinieki gūto informāciju varētu izmantot. Lieciet viņiem saprast, ka tā nav tiesāšana.

Vairāk lasiet un skatiet video šeit
  

 


 

Drukāt